Učlani se

Iznos godišnje članarine HUBOL-a je 240 kn za specijaliste, a 180 kn za specijalizante.
Načini uplate članarine:

  • mjesečna uplata članarine podrazumjeva članovu suglasnost da mu se od plaće uskračuje mjesečni iznos od 20 kn (specijalisti) odnosno 15 kn (specijalizanti), u korist HUBOL-a na račun IBAN:HR6223600001102395427, kod Zagrebačke banke d.d.
  • jednokratna uplata na račun IBAN: HR6223600001102395427, kod Zagrebačke banke d.d. Kao poziv na broj primatelja upišite svoj OIB; Opis plaćanja: članarina HUBOL. Kopiju uplatnice pošaljite na e-mail: hubol.info@hubol.hr ili faksirajte na broj 01 4680-935.