Nažalost, postali smo društvo široke društvene dekadencije i neprestanog promoviranja sramotnih postupanja prema liječničkoj profesiji o čemu smo neumorno pokušavali osvijestiti široku javnost, međutim bez značajnijeg uspjeha. Očito je kako su liječnici struka koja ima određene posebnosti, prvenstveno zbog činjenice da smo jedina struka u Republici Hrvatskoj na koju se ne odnose EU direktive o mobilnosti radne snage. Međutim, najnoviji i upravo nevjerojatan iskorak u šikaniranju  i diskriminaciji, posebno potencijalno bolesnih kolega te majki i trudnica, događa se ovih dana u Općoj bolnici Sisak, gdje se na potpis nudi krajnje sramotan i poražavajući ugovor o specijalističkom usavršavanju za buduće specijalizante.

Naime, u ugovoru o radu koji je budući specijalizant dužan potpisati s Općom bolnicom Sisak stoji sporni Članak 6., alineja 3 , kojom se isti obavezuje poštivati sljedeće: ….”U slučaju spriječenosti specijalizanta da po završetku specijalizacije obavlja radne obveze, i ako ta spriječenost traje duže od 30 dana godišnje (porodiljni, rodiljni dopust, bolovanje ili druge okolnosti) obveza ostanka na radu produžuje se razmjerno vremenu koliko je trajala spriječenost…”

Ne samo da se ovime stavlja liječnike u neravnopravni odnos prema svim ostalim radnicima u RH, jer niti jedna druga struka osim liječničke nema ovakvu, po našem mišljenju sramotnu odredbu u svom ugovoru o radu. Nego se ovime krši osnovno ustavno pravo na ravnopravnost spolova i na jednakost u konzumaciji radnih prava, te isto tako Zakon o suzbijanju diskriminacije te Povelja EU, kojima se štiti ravnopravnost spolova. Prema ovom ugovoru liječnica ne smije ostati trudna nakon položenog specijalističkog ispita, niti se liječnici bez obzira na spol smiju teško razboljeti, da bi ostali u ravnopravnoj poziciji prema ostalima koji imaju sreću biti zdravima tijekom odrađivanja ugovorne obveze prema matičnoj ustanovi! U državi koja njeguje demokršćanski svjetonazor, te se pokušavaju neuvjerljivo promovirati pronatalitetne mjere, ovakav sramotni dokument iz jedne javne ustanove apsolutni je poraz društva i aktualne politike koji nas vodi sve dublje u ponor diskriminacije i nejednakosti. Ucijeniti liječnika/liječnicu trudnoćom ili staviti mu/joj zalog moguće bolesti u penalizacijsku mjeru, smatramo i apsolutnim moralnim posrnućem države članice EU. Ovakve stvari se moraju odmah zaustaviti i spriječiti, zbog toga apeliramo na Vašu što hitniju adekvatnu reakciju i zaštitu.

 

S poštovanjem,

Ada Barić Grgurević,
predsjednica HUBOL-a, v.r.
Vlaška 9, Zagreb

 

U Zagrebu, 19. veljače 2017. godine