„Orden rada bilo je odlikovanje SFRJ koje je osnovalo Predsjedništvo AVNOJ-a 1. svibnja 1945. godine. 28. studenog 1947. godine Savezno vijeće i Vijeće naroda Narodne skupštine FNRJ osnovali su i Medalju rada. Ovo odlikovanje dodjeljivalo se pojedincima, organizacijama udruženog rada, drugim organizacijama i jedinicama oružanih snaga SFRJ, koji postignu osobite uspjehe u privredi i za rad od osobitog značenja za napredak zemlje u ostalim društvenim djelatnostima.“ (Izvor: Wikipedija)
Napokon smo i to dočekali. Podjela javnog obilježja socijalističke prošlosti kad se rad vrednovao ordenima i medaljama rada. Nedostaje priredba u kojoj bi visoki predstavnici vlasti biranim riječima i završnim pljeskom, uz domoljubne pjesme i zastave, nagradili svoje udarnike.
Međutim, visoke predstavnike vlasti očigledno treba podsjetiti na nekoliko činjenica. Svibanj je, ali godina je 2020. Živimo u zajednici zemalja u kojoj su vladavina prava, vrednovanje rada i sloboda temeljne vrijednosti.
Zato drugovi ostavite ordene i pohvalnice u muzejima „slavne“ prošlosti. Ono što u zemlji Europske unije trebate napraviti za liječnike je: poštovati sudske presude, pravilno obračunavati liječničke plaće, donijeti Zakon o plaćama liječnika kojim bi vrednovali naš rad i urediti zdravstveni sustav.
U protivnom, sloboda izbora izlaska iz okruženja koje živi u prošlosti ostaviti će vas same na pozornici. A kad budete trebali liječnika, možda završite na listi čekanja.
Drugarski pozdrav.
HUBOL