pozdravljamo Vašu odluku o formiranju Radne skupine za izmjene Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Ovom Vam se prilikom obraćamo, s nadom da nas nećete ponovno ignorirati, i ukazujemo Vam na gorući problem pravne nezaštićenosti zdravstvenog osoblja.

Kao što Vam je od ranije poznato, predlažemo promjenu Kaznenog zakona, na način, da se u 87. stavku 3. iza riječi „samouprave“ dodaju riječi „službenik u javnim službama“ te u članku 315. stavku 1. iza riječi sloboda dodaju riječi „službenika u javnim službama“. Također tražimo striktno poštivanje članaka 138. i 139. Kaznenog zakona Republike Hrvatske na zdravstvene radnike u zdravstvenim ustanovama, odnosno službenike u javnim službama. Također Vas pozivamo da razmotrite gotov Prijedlog zakona o dopunama kaznenog zakona od Ministarstva zdravstva, koji ste dobili u ožujku ove godine.

Prema neslužbenim informacijama kojima raspolažemo, trenutno formirana Radna skupina na sastanku u ponedjeljak 28. studenog 2016. godine zauzet će stav kako se napad na liječnika neće tretirati prema službenoj dužnosti, jer „ih na taj način stavlja u povoljniji položaj u odnosu na druge zdravstvene djelatnike“. Stoga Vas tražimo hitnu pravnu zaštitu zdravstvenog osoblja, ali i svih službenika u javnim službama (nastavnika, profesora i stručnih suradnika u školama i učeničkim domovima, profesora na visokim učilištima, sveučilištima i javnim institutima te radnicima u ustanovama socijalne skrbi).

Vaša sadašnja pozicija stavlja Vas u poziciju dugoročnog promišljanja, u kojem će eventualno zaobilaženje navedenih promjena dovesti do dodatnog nezadovoljstva liječnika i njihova odlaska iz Republike Hrvatske. Na taj ćete način izravno biti suodgovoran za urušaj javnog zdravstvenog sustava i prekid kontinuiteta zdravstvene zaštite u mnogim, posebno slabije razvijenim, krajevima Republike Hrvatske, koji je neminovan, ukoliko se nastavi s politikom ignoriranja i zanemarivanja liječničke struke.

 

S poštovanjem,

Izvršni odbor HUBOL-a
hubol.info@hubol.hr
Vlaška 9, Zagreb

U Zagrebu, 25. studenog 2016. godine