Project Description

10. međunarodni znanstveno-stručni skup HRANOM DO ZDRAVLJA, organiziraju HUBOL i:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska agencija za hranu, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, HiST University of Trondheim, Norveška, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, Veleučilište u Požegi, Tehnološki fakultet u Tuzli, Udruženje za nutricionizam i dijetetiku BiH, Veterinarski zavod Vinkovci, Farmaceutska komora Tuzlanskog kantona (BiH),

Društvo kemičara i tehnologa Osijek (DKT Osijek) i Europsko udruženje higijenskog inženjerstva i dizajna (European Hygienic Engineering & Design Group) – EHEDG, The International Union of Food Science and Technology (IUFoST) i Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar.

Ovaj dvodnevni skup okuplja eminentne stručnjake, akademike, industrijalce, farmaceute, liječnike i sve druge kojima su u fokusu interesa hrana i utjecaj hrane na zdravlje, u bilo kojem aspektu.

Sekcije skupa su  Nutricionizam, Dijetetika i dijetoterapija, Funkcionalna hrana i dodaci prehrani, Zdravstvena sigurnost hrane, Analiza hrane i Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane

Mjesto i vrijeme održavanja Skupa:

Poljoprivredni fakultet u Osijeku,

Vladimira Preloga 1, 31 000 Osijek (aula Magna).

Od 12. do 13. listopada 2017.

 

Kotizacija iznosi 400 kuna.

Detaljne informacije na linku