Imajući u vidu vaše pravo na naknade na plaće za otežane uvjete rada, za iznimnu odgovornost za život i zdravlje pacijenata, znanstvene titule kao i druge dodatke u prekovremenoj satnici, obavještavamo vas o sljedećem.
Vaša prava možete ostvariti na način da se, samostalno ili putem odvjetnika, obratite u mirnom postupku ravnatelju svoje ustanove dopisom kojim zahtjevate isplatu prethodno neisplaćenih naknada i dodataka u prekovremenoj satnici te ispravni obračun plaća u budućnosti.
Ukoliko svoja prava ne uspijete ostvariti u mirnom postupku, tužbom pred nadležnim sudom, samostalno ili putem odvjetnika, možete pokrenuti sudski postupak protiv matične ustanove za ostvarivanje vaših prava.
U slučaju da trebate stručnu pomoć odvjetnika koji se bave ovim pitanjem, slobodno nam se obratite u svakom trenutku na hubol.info@hubol.hr sa naznakom “Pogrešan obračun plaća”.

Vaš HUBOL