Imajući u vidu vaše pravo na naknade na plaće za otežane uvjete rada, za iznimnu odgovornost za život i zdravlje pacijenata, znanstvene titule kao i druge dodatke, dužni smo vas obavjestiti o sljedećem:

U sudskoj praksi Republike Hrvatske postoji niz pravomoćnih presuda kojima se uređuje pitanje dodataka, koje su velikom većinom u korist liječnika, a u ovom trenutku, samo iznimno, protiv liječnika.

Kao što smo vas prethodno obavijestili, vaša prava možete ostvariti na način da se, samostalno ili putem odvjetnika, obratite u mirnom postupku ravnatelju svoje ustanove dopisom kojim zahtijevate isplatu prethodno neisplaćenih naknada i dodataka te ispravni obračun plaća u budućnosti. Napominjemo da mirni postupak nije preduvjet pokretanja sudskog postupka.

Ukoliko svoja prava ne želite ostvarivati u mirnom postupku ili ih ne uspijete ostvariti u mirnom postupku, tužbom pred nadležnim sudom, samostalno ili putem odvjetnika, možete pokrenuti sudski postupak protiv matične ustanove za ostvarivanje svojih prava.

U slučaju da tužbom pred nadležnim sudom potražujete svoja prava, trošak izrade nalaza i mišljenja sudskog vještaka financijsko-knjigovodstvene struke (u prosjeku 1.000– 3.000 kuna) predujmljujete tijekom sudskog postupka.

Plaćanje odvjetničkog troška i odvjetničke nagrade ugovarate individualno sa svojim odvjetnikom.

U slučaju zastupanja od strane HUBOLovih odvjetnika koji su od početka uz HUBOL te su maksimalno upoznati s ovom problematikom, odvjetničku nagradu HUBOLovim odvjetnicima isplaćujete iz naplaćenih potraživanja i to tek nakon što ista budu naplaćena (tijekom postupka ne plaćate ništa u najvećem broju slučajeva).

U slučaju neuspjeha u sporu, odvjetnički trošak i odvjetničku nagradu HUBOLovim odvjetnicima ne isplaćujete, ali ste dužni platiti trošak druge strane/bolnice ukoliko je bolnica zastupana po odvjetniku (u slučaju da je zastupana po pravnoj službi troška nema).

Stoga, ako želite pomoć HUBOLovih odvjetnika trebate se obratiti bolničkom koordinatoru HUBOLa vaše bolnice te mu dostaviti: Ugovor o radu i/ili isplatnu listu i presliku osobne iskaznice ili nam se obratiti na hubol.info@hubol.hr s naznakom “Pogrešan obračun plaća”.

Vaš HUBOL