Periferne medijske teme čine glavninu medijskog prostora i kontemplacija prosječnog hrvatskog građanina, a pravna država najvjerojatnije je odavno eutanazirana ili je samo aparati održavaju na životu. Do sada niti jedan sumnjiv slučaj iz zdravstvenih zakonskih eskapada nije istražen, iako smo u više desetaka navrata o tome pisali. Poslovanje HZZOa bez pozitivnog mišljenja državne revizije, nabavka ECMO aparata, sumnjive nabave medicinske opreme, javna nabava, sanacija kojom su dugovi u zdravstvu multiplicirani samo su neki od primjera u kojima je represivni aparat najvjerojatnije nije stigao adekvatno reagirati. Osobna poznanstva i kontakti, lobiranja koja obezvrjeđuju demokratske procedure uz pravno nepotkovanu i insuficijentnu službu Ministarstva zdravstva te nepoštivanje važećih zakonskih i podzakonskih propisa razumljivim čine sve veću demografsku devastaciju Republike Hrvatske.

Najnoviji slučaj ignoriranja zakona Republike Hrvatske zbiva se u Općoj bolnici Varaždin u kojoj politika smjenjuje ravnateljicu koju je postavila, nakon što je dotična poštivala važeće podzakonske akte Republike Hrvatske. Ovaj slučaj ne bi posebno pobudio našu pozornost jer se politički kadrovira unazad 70ak godina, ali plijeni pozornost jer Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin donosi odluke izvan svojih zakonskih ovlasti. Naime i Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske koje je limitirano aktivno djelovati u slučaju nepoštivanja zakona kaže da su člankom 62. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisani uvjeti za razrješenje ravnatelja i prije isteka vremena na koje je imenovan, upravno vijeće ga može razriješiti i prije isteka mandata iz razloga propisanih stavkom 2. iz toga članka Zakona u roku od 30 dana od dana saznanja za neki od razloga za razrješenje. Ako Upravno vijeće ne razriješi ravnatelja u navedenom roku, tada rješenje o razrješenju donosi ministar zdravstva isključivo.

Od ranije su poznati naši stavovi kako svi članovi upravnog vijeća moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog, ekonomskog ili pravnog usmjerenja, te najmanje pet godina radnog iskustva u zdravstvenom sustavu ili s pravnim subjektima u direktno ili indirektno uključenih u zdravstveni sustav. Kandidati za člana upravnog vijeća moraju podnijeti dokaz o poznavanju Zakona o radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Ustavu Republike Hrvatske te  potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 3 mjeseca. Isti uvjeti moraju vrijediti i za ravnatelje zdravstvenih ustanova.

Također su od ranije poznati naši stavovi o nultoj stopi korupcije i kršenju zakona u zdravstvu, stoga Vas pozivamo da istražite poslovanje i odluke koje je donijelo Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin.

S poštovanjem,
Ada Barić Grgurević,
predsjednica HUBOL-a, v.r.
Vlaška 9, Zagreb

U Zagrebu, 27. siječnja 2017. godine