Osnivačka deklaracija Hrvatske udruge bolničkih liječnika

Nakon više od dva desetljeća samostalnosti Republike Hrvatske, naš javni zdravstveni bolnički sustav nalazi se u dubokoj krizi. Naslijeđeni socijalistički obrazac poimanja zdravlja i zdravstvene zaštite, održao se do danas. Posljednjih petnaestak godina hrvatsko zdravstvo preživjelo je brojne neučinkovite reforme i sanacije. Nedostatak jasne vizije, nedovoljno uvažavanje struke, podilaženje kratkoročnm, populističkim političkim interesima, neznanje, neodgovornost i neracionalnost u upravljanju zdravstvenim resursima pretvorilo je javni zdravstveni sustav u teškog, kroničnog bolesnika. On preživljava prije svega zahvaljujući žrtvi, samoprijegoru i odricanju zdravstvenih djelatnika.

Aktualna vlast u Republici Hrvatskoj nepromišljenim i pogrešnim odlukama dodatno je ugrozila ionako teško održivo poslovanje zdravstvenih ustanova. U 2012. godini umanjila je zdravstveni doprinos za dva postotna boda, a cijenu usluga u zdravstvu radikalno smanjila. Time je na godišnjoj razini zdravstvu uskratila više od tri milijarde kuna. Vlada je u travnju ove godine proglasila bankrot hrvatskog bolničkog zdravstvenog sustava te je pokrenula najveću sanaciju zdravstva u povijesti. Obvezala se podmiriti ukupan dug, od preko pet milijardi kuna, te spriječiti stvaranje novog. Nažalost, sanacijski proces ne odvija se u željenom smjeru. Bolnički limiti drastično su smanjeni. Bolnicama nedostaje lijekova i potrošnog materijala. Liste čekanja za pojedine dijagnostičke metode i terapijske zahvate sve su duže. U zdravstvu nisu pokrenute nove investicije, zaustavljena je nabava nove opreme. Unatoč svemu, financijski gubici se i dalje gomilaju.

Hrvatskoj danas, da bi ispunila europski prosjek od 3,6 liječnika na 1.000 stanovnika, nedostaje 4.500 liječnika specijalista. Uz to, ulaskom u Europsku uniju hrvatskom zdravstvu prijeti gubitak brojnih vrhunskih stručnjaka. Prema podacima Hrvatske liječničke komore, u zadnjih pet mjeseci, dvije stotine liječnika, prosječne životne dobi 37 godina, ispunilo je sve administrativne preduvjete za odlazak na rad u inozemstvo. Dobar dio njih već radi u inozemstvu.

Posljednje dvije godine nad liječnicima zaposlenim u bolničkim ustanovama u Republici Hrvatskoj provodi se pravno nasilje. Uskraćeno nam je pravo da naši legitimni predstavnici u naše ime sklapaju i potpisuju Kolektivni ugovor s Vladom RH. Umjesto toga, Zakonom o reprezentativnosti omogućeno je sindikatima koji uopće ne zastupaju liječnike da određuju naša radna prava. Javno blaćenje liječnika u režimskim medijima poprimilo je zabrinjavajuću razinu. Prikazuju nas kao parazite državnog proračuna te se na nas neopravdano i neodgovorno navlači bijes javnosti. U isto vrijeme Hrvatskoj prijeti realna opasnost divlje privatizacije profitabilnog dijela javnog zdravstvenog bolničkog sustava, što bi u konačnici moglo značajno obespraviti zdravstvene djelatnike, a korisnicima zdravstvenu uslugu učiniti skupom, dobrim dijelom i nedostupnom.

U situaciji u kojoj se krovne liječničke udruge u Republici Hrvatskoj, uz časnu iznimku Hrvatskog liječničkog sindikata, nisu uspjele nametnuti kao važan partner državnim institucijama u kreiranju formalnih i neformalnih pretpostavki za primjereno pozicioniranje liječnika u društvu, javila se potreba za stvaranjem institucionalnog okvira koji će omogućiti da se unaprijedi ne samo status liječnika već i zdravlje te prava svih sudionika u procesu zdravstvene zaštite.

Iako kao bolnički liječnici predstavljamo najbrojniju skupinu unutar ukupnog liječničkog korpusa u Hrvatskoj, nemamo odgovarajući utjecaj na procese odlučivanja vezane uz organiziranje i funkcioniranje javnog bolničkog sustava. Nezadovoljni takvim statusom, odlučili smo od pukog objekta postati važan subjekt na svim institucionalnim, ali i izvaninstitucionalnim razinama na kojima se kreira zdravstvena politika. Od pasivnih promatrača želimo postati aktivni sudionici procesa kojima se izravno određuje naša osobna sudbina, ali i sudbina hrvatskog zdravstva u cjelini. Zato osnivamo Hrvatsku udrugu bolničkih liječnika (skraćeno HUBOL).

HUBOL će vjerodostojno i dosljedno zastupati interese liječnika u Republici Hrvatskoj, prvenstveno vodeći brigu o zaštiti prava i unapređenju statusa liječnika zaposlenih u bolničkim ustanovama. Promicat će i zalagat će se za vrijednosti koje će pridonijeti poboljšanju ukupnog zdravstvenog stanja nacije.