O HUBOL-u

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) osnovana je u Liječničkom domu u Zagrebu na Silvestrovo 2013. godine u vremenima velike zapostavljenosti liječničke struke i sustavnog zatiranja liječničkih prava i položaja. Udruga je bila reakcija na kompletno stanje u zdravstvenom sustavu i odraz volje velikog broja bolničkih liječnika, prvenstveno kao potreba za samoorganiziranjem i samozaštitom liječnika zaposlenih u državnom zdravstvenom sustavu.

Otada smo prepoznatljiv sudionik svih javnih rasprava, aktivni zagovaratelji liječničkih prava, ali i prava pacijenata, gorljivi borci za pravdom u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu, beskompromisni prema korupciji i nepotizmu, dosljedni u stavovima i uvijek na usluzi svekolikoj javnosti, a posebno našim članovima.

HUBOL djeluje na nacionalnoj razini preko izvršnog tijela u kojemu su okupljeni liječnici iz svih regija i različitih specijalnosti. Veliko bogatstvo jesu naši bolnički koordinatori koji postoje gotovo u svim hrvatskim bolnicama i koji su zajedno s Izvršnim odborom konstantno na usluzi više od 2000 članova.

Udruga je ustrojena kao strukovna članska organizacija. Redoviti član udruge može postati svaki poslovno sposoban doktor medicine s odobrenjem za samostalan rad u Republici Hrvatskoj, a podupirući član može postati svaka fizička i pravna osoba koja svojim radom, materijalno i/ili na drugi način pomaže u provođenju i djelatnosti i ostvarivanju ciljeva udruge. Krovno tijelo udruge je Skupština udruge koja bira izvršna i nadzorna tijela te časni sud udruge, a Izvršni odbor potvrđuje koordinatore po bolnicama. Rad članova je volonterski, a udruga zapošljava jednu administratvinu tajnicu.

Namjeravamo i dalje poticati intelektualne kapacitete liječnika i maksimalno aktivirati članstvo kako bismo mu omogućili da jasno artikulira probleme koji ga opterećuju te da predlažu riješenja koja će unaprijediti zdravstveni sustav, ali i poboljšati statusni i materijalni položaj liječnika u društvu.

HUBOL će i dalje vjerodostojno, časno i prepoznatljivo dosljedno zastupati interese liječnika u Republici Hrvatskoj, posebno zaposlenima u bolničkom sustavu.

ŠTO SMO DO SADA UČINILI:

 • HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA – aktivnim angažmanom bolničkih liječnika stvorili smo preduvjete da HLK bude aktivni servis i podrška liječnicima u radu i strulnom usavršavanju. Osim toga, stvoreni su preduvjeti da HLK postane jamac pravne i solidarne sigurnosti liječnika te aktivni kreator statusa liječnika u društvu.
 • KROVNE LIJEČNIČKE ORGANIZACIJE – vodstvo HUBOLa uvažava rad vodstva Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog sindikata, Hrvatskog liječničkog zbora te udruga obiteljske medicine, mladih liječnika te drugih udruženja zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Sa svim organizacijama ostvarujemo plodonosnu suradnju i ostavljamo otvorena vrata za zajedničke ciljeve u budućnosti.
 • SOLIDARNI JAVNI ZDRAVSTVENI SUSTAV – vodstvo i članovi HUBOLa vlastitim samoprijegorom, odricanjem i samopožrtvovnošću intenzivno rade na opstanku solidarnog javnog zdravstvenog sustava kojemu u temelju mora stajati zadovoljan liječnik.
 • MINISTARSTVO ZDRAVLJA – od osnutka smo savjesno i kontinuirano upozoravali na sve nepravilnosti u sutavu te nudili riješenja. Naše aktivnosti i dosljednost adekvatno su prepoznate te naši članovi aktivno sudjeluju u radu radnih skupina Ministarstva zdravstva.
 • DOSLJEDNOST – upozoravali smo na sve nepravilnosti u radu i nabavci opreme (ECMO, CT uređaji), u radnim uvjetima i šikaniranju kolega (KBC Split), isticali smo nepravilnosti u radu i financiranju bolnica i osiguravateljskih kuća.
 • PRAVNA POMOĆ ČLANSTVU – aktivno odgovaramo na upite naših članova te im pružamo besplatan pravni savjet. Svjesni smo dubokih problema s kojima se naši članovi svakodnevno susreću diljem Domovine po unificiranom obrascu šikaniranja i zaobilaženja zakona, stoga stojimo na raspolaganju našem članstvu.
 • MEDICINSKA ETIKA I DEONTOLOGIJA – iako su nam u fokusu interesa prvenstveno naši članovi, bolnički liječnici, njegujemo i njegovat ćemo srdačne kolegijalne odnose s kolegama iz izvanbolničkog sustava, uvažavajući ih kao braću i sestre liječnike.

ŠTO ĆEMO JOŠ UČINITI:

 • Radimo na tome da se liječnici proglase strukom od posebnog nacionalnog interesa.
 • Zalagat ćemo se za javan i održiv solidarni zdravstveni sustav.
 • Zalagat ćemo se za poboljšanje statusnog i materijalnog statusa liječnika, koji su na najnižim razinama od kada je liječništva u Hrvatskoj.
 • Radimo na donošenju zakona o zdravstvenim djelatnicima (liječnicima) po uzoru na zakon o državnim službenicima kojim će se definirati radna prava i obveze zdravstvenih djelatnika te vremensko kadrovski normativi.
 • Radimo na donošenju zakona o pravnoj zaštiti zdravstvenih djelatnika.
 • Zalagat ćemo se za beneficirani radni staž, odnosno ulazak prekovremenih radnih sati u radni i mirovinski staž.
 • Zalažemo se da se omogući povoljna kamatna stopa od 2% za kreditiranje liječnika za kupovinu prve nekretnine i reprogramiranje postojećih kreditnih obveza za prvu nekretninu te za korekciju fiskalnih nameta za liječnike.
 • Zalagat ćemo se za adekvatno plaćeno stručno i specijalističko usavršavanje te adekvatne naknade za odvojen život i stambeno zbrinjavanje za vrijeme edukacije po uzoru na saborske zastupnike.
 • Provođenje i drugih pozitivnih mjera za poticanje ostanka liječnika u domovini.
 • Zajednički s pacijentima razvijati i provoditi preventivne programe, jer smo tu radi pacijenata i u buduće ćemo biti.

Stojimo na raspolaganju za sve daljnje aktivnosti gdje mislite da bismo mogli biti od pomoći.

S osobitim poštovanjem,

Ada Barić, dr.med., predsjednica, ada.baric@hubol.hr