Misija HUBOL-a ili Hubolovih 16

 1. unaprjeđenje zdravlja građana Republike Hrvatske i drugih korisnika zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj
 2. zaštita profesionalnog dostojanstva i stručne neovisnosti liječnika
 3. zaštita digniteta liječničke struke u cjelini
 4. poticanje stručnog i znanstvenog usavršavanja liječnika
 5. unaprjeđenje kvalitete, sadržaja i vrste zdravstvene usluge u bolničkim ustanovama
 6. promicanje najviših normi medicinske etike i deontologije, uz krajnje poštivanje općih moralnih i humanih principa, u stručnom radu liječnika
 7. jačanje međuliječničke solidarnosti i kolegijalnosti
 8. formalno-pravno osnaživanje pregovaračke pozicije liječnika u pregovorima sa poslodavcem
 9. podizanje općeg društvenog ugleda liječništva
 10. poboljšanje ekonomskog položaja liječnika
 11. postizanje zdravog partnerskog odnosa sa svima značajnim državnim institucijama koje skrbe o zdravstvenom sustavu
 12. kvalitetna i sveobuhvatna suradnja s udrugama koji brinu o zaštiti prava pacijenata
 13. naglašavanje važnosti prevencije bolesti i kulture zdravog življenja
 14. promicanje zdravog načina života kao temelja za očuvanje zdravlja i kvalitetan život svakog pojedinca
 15. stvaranje objektivne slike u javnosti o društvenoj ulozi i značenju liječnika
 16. suradnja s drugim liječničkim, zdravstvenim i srodnim udrugama u domovini i inozemstvu