Podsjećamo ministra zdravstva na mišljenje prof.dr.sc. Nade Čikeš, predsjednice Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje u kojem se jasno navodi kako se liječnik na specijalizaciji NE ŠKOLUJE. “Postizanje ekspertize liječnika specijalista može se postići samo na radnom mjestu (ne u učionici). Liječnik specijalizant nalazi se u dvostrukoj ulozi: licenciranog doktora i specijalizanta koji aktivnim radom, na radnom mjestu stječe kompetencije liječnika specijalista”