Nema više Hitne za sve: “Pacijent s infarktom bi čekao, dok bi se glasnog s porezotinom odmah

MINISTAR zdravlja Dario Nakić kao prvu reformu koja će se provoditi u zdravstvu najavio je reformu hitne pomoći i ...

Link 29/02/2016