Ada Barić preuzela vođenje HUBOL-a nakon Trpimira Goluže

Predstoji još teži dio pred nama, morat ćemo održati izvrsnost koju smo postavili i još više raditi braneći interese bolničkih liječnika i prava bolesnika te na postizanju društvenog ...

Link 12/09/2015