Upitnik – Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi i europski projekt SELFIE

Dobrovoljno ispunjavanje dolje navedenog Upitnika sa strane bolničkih liječnika koji pružaju zdravstvenu skrb bolesnicima s multimorbiditetom, pomoći će nastanku učinkovitog, objektivnog i transparentnog alata za dononošenje odluka temeljenih na dokazima, vezanih uz modele integrirane kronične skrbi bolesnika s multimorbiditetim: tzv. Višekriterijsku analizu za donošenje odluka (engl. Multi-criteria decision analysis – MCDA).

Unaprijed zahvaljujemo na ispunjavanju Upitnika!

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (http://aaz.hr/), putem Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, od 1. rujna 2015., aktivan je partner u četverogodišnjem europskom Horizon 2020 projektu: Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance, SELFIE, ID SEP-210142560  (2015-2019). Detaljni podatci o projektu nalaze se na web stranici http://www.selfie2020.eu/.

Višekriterijska analiza za donošenje odluka (engl. Multi-criteria decision analysis – MCDA uzima u obzir gledišta odnosno kriterije za odlučivanje različitih dionika (engl. Stakeholders).

Veliko nam je zadovoljstvo i čast pozvati Vas da sudjelujete u istraživanju određivanja važnosti (težine) kriterija (engl. Weight-Elicitation Study), elektronskim putem (ispunjavanjem on-line upitnika), kao predstavnika profesionalnih pružatelja skrbi (zdravstvenih i socijalnih djelatnika). Ukoliko smatrate da ne predstavljate navedenu skupinu dionika, molimo nemojte započeti ispunjavanje upitnika, hvala.

U on-line Upitniku postavljene su tri vrste pitanja. Svakoj vrsti pitanja prethode detaljne upute. Vaši odgovori bit će korišteni isključivo u svrhu istraživanja, bit će anonimni te se neće povezati s Vašom adresom e-pošte ili Vašim imenom.

Za ispunjavanje Upitnika potrebno je oko 20-30 minuta. Vaše sudjelovanje je potpuno dobrovoljno. Napominjemo da nije moguće zatvoriti preglednik i ponovo pokrenuti upitnik nakon nekog vremena i/ili privremeno sačuvati Vaše odgovore. Zato, ukoliko zatvorite Vaš preglednik morat ćete ponovo otvoriti poveznicu s upitnikom i započeti ispunjavanje upitnika ispočetka. Upitnik je moguće ispuniti samo na računalu ili tabletu, ne i putem mobitela. U slučaju da imate bilo kakvo pitanje tijekom ispunjavanja upitnika, možete nazvati na brojeve telefona: 01 646 3004 i 01 562 5621, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, kako biste dobili dodatne upute i pomoć za ispunjavanje upitnika.

Ukoliko ste voljni aktivno sudjelovati, najljepše Vas molimo započnite ispunjavanje Upitnika na navedenoj web adresi, hvala:

Professionals: https://SELFIEHRP3.sawtoothsoftware.com/login.html

Upitnik – Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi i europski projekt SELFIE2018-01-24T23:15:49+00:00

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Cijenjene kolegice i kolege, poštovani članovi HUBOL-a,

slijedom posljednih javnih akcija, predstavnici HUBOLa pozvani su na sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Molimo Vas da se sa svojim komentarima javite na naš e-mail hubol.info@hubol.hr kako bismo potrebe kolega mogli kanalizirati u izradi novog Zakona.

Vaš HUBOL – pouzdan zaštitnik liječnika i javnog zdravstvenog sustava.

miz

 

 

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti2017-08-23T15:49:14+00:00

Mišljenje pravne službe HUBOLa vezano uz preporuku o nepoštovanju okvirnih smjernica u sklopu projekta eNaručivanje – prioritetne liste

Smjernice nisu pravno obvezujuće, zbog čega nijedan liječnik u Republici Hrvatskoj nije dužan pridržavati se njihova sadržaja. Ovo je posebno bitno ukoliko se u obzir uzme činjenica da su one i medicinske neutemeljene u pogledu svoga sadržaja. Zbog navedenoga se njihovim pridržavanjem liječnici izlažu riziku odgovornosti za štetu ukoliko do nje dođe.

Bitno je u obzir uzeti u činjenicu da su liječnici (na svim razinama zdravstvene zaštite) u procesu donošenja odluka i izbora dijagnostike samostalni u postupanju, sukladno znanstvenim i stručnim metodama koje odgovaraju suvremenom standardu struke (navedeno jasno proizlazi iz odredbe u čl. 4. Zakona o liječništvu i odnosi se na način obavljanja liječničke djelatnosti).

Osim navedenoga, pacijenti imaju pravo na zdravstvenu uslugu standardizirane kvalitete i jednakog sadržaja (čl. 22. st. 1. t. 3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti).

Naposljetku, liječnike (na svim razinama zdravstvene zaštite) u Republici Hrvatskoj obvezuje Kodeks medicinske etike i deontologije koji u odredbi iz čl. 2. stav 1. jasno propisuje da je zdravlje i dobrobit pacijenta prva i osnovna briga liječnika.

Zaključno, iz odredbi dva zakona i liječničkog kodeksa jasno i nedvojbeno proizlaze kako bi poštivanje medicinski i stručno neutemeljenih smjernica izazvalo kršenje više različitih pravnih propisa različite pravne snage i time sasvim sigurno dovelo liječnike (posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) u rizik od pokretanja sudskih postupaka za naknadu štete zbog nestručnog liječenja.

Zbog svih navedenih razloga, a osobito činjenice da smjernice nemaju karakter pravno obvezujuće pravne norme nasuprot zakonskim odredbama koje imaju, liječnici na svim razinama zdravstvene zaštite, radi vlastite i dobrobiti pacijenata, ne trebaju primjenjivati smjernice.

Mišljenje pravne službe HUBOLa vezano uz preporuku o nepoštovanju okvirnih smjernica u sklopu projekta eNaručivanje – prioritetne liste2018-01-24T23:15:49+00:00

Pozivamo naše članove na nepoštivanje okvirnih smjernica u prioritetnim listama

Smjernice su upute liječnicima kako postupati pri provođenju medicinskih postupaka te predstavljaju pravila struke, u onoj mjeri u kojoj su one kao pravilo struke prihvaćene u zdravstvenim ustanovama. Prema Zakonu o obveznim odnosima (čl. 10, st.2) sudionici obveznih odnosa u ispunjavanju svojih obveza iz profesionalnih djelatnosti, kao što je i liječnička, dužni su postupati sukladno pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka). Premda smjernice nisu obvezujući pravni akt za sudove te nemaju snagu zakonske ili podzakonske norme, mogu biti temelj i metodologija za izradu nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke ukoliko vještak dokaže da nije bilo osnovanog razloga za odstupanje od smjernice. Sve navedeno upućuje na značaj i snagu smjernica za liječnike te ozbiljnost prilikom njihove izrade. Stoga je izrada smjernica za liječnike hvale vrijedan projekt, a HUBOL i KoHOM podržat će aktivnosti svih stručnih društava u izradi i primjeni smjernica za liječnike, ukoliko su one jasne, ciljane, medicinski utemeljene i detaljne te profesionalno i po pravilima struke definirane. (više…)

Pozivamo naše članove na nepoštivanje okvirnih smjernica u prioritetnim listama2018-01-24T23:15:49+00:00

Reakcija HUBOL-a na hajku na liječnike

HUBOL najoštrije osuđuje iznošenje imena i prezimena liječnika u sredstvima javnog priopćavanja, u kontekstu optuženika za nedokazana prekršajna ili krivična djela, temeljem iskaza bilo kojeg pojedinca, a bez da je prethodno provedena istražna radnja kojom bi se utvrdile sve činjenice vezane uz sporne optužbe.

Presude bez sudskog procesa te optužbe bez istrage, postale su svakodnevnica naše prakse stvarajući senzacionalizam na temelju kojega se formira javni linč i ugrožava život medicinskih djelatnika, a bez ikakve kaznene odgovornosti. Također najoštrije osuđujemo i manjak inicijative pravne države da stane na kraj ovakvoj praksi! Za bilo kakvo potencijalno nasilje, isprovocirano senzacionalizmom u javnom prostoru, odgovornima ćemo smatrati, kako osobu koja je plasirala takvu vijest tako i pravne institucije koje su propustile djelovati u okvirima svojih mogućnosti, sa ciljem zaštite prava prozvanih i „javno obilježenih“ liječnika ili članova njihovih obitelji!

Žalosno je da, umjesto istine, cilj postaje senzacija bazirana na „tračerskim pričama“ i laičkim tvrdnjama koje zanemaruju stručne uzuse. Kao posljedica ovakvog postupanja,  liječnicima se u javnosti, s njihovim punim imenom i prezimenom, lijepi etiketa zločinaca i „ubojica“. Time gotovo da se poziva na agresivno djelovanje prema liječnicima, što se može poistovjetiti s najmračnijim diktatorskim režimima.

Reakcija HUBOL-a na hajku na liječnike2017-08-07T15:06:25+00:00

Grawe osiguranje: obavijest o pogodnostima za članove HUBOLa

S ciljem ostvarenja pogodnosti za svoje članove, HUBOL je sklopio Ugovor o poslovnoj suradnji s osiguravajućom tvrtkom Grawe Hrvatska d.d. temeljem kojeg su članovima HUBOLa i njihovim
obiteljima odobreni dodatni popusti, uz mogućnost obročnog plaćanja, i to iz sljedeće lepeze proizvoda:

 • Osiguranje vozila:
  dodatnih 10% (do 25%) popusta članovima i obiteljima članova HUBOLa na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti
  dodatnih 10% popusta članovima i obiteljima članova HUBOLa na premiju kasko osiguranja cestovnih vozila
 • Životno osiguranje:
  5% popusta članovima i obiteljima članova HUBOLa na prvu godišnju premiju životnog osiguranja
 • Osiguranje od nezgode:
  15% popusta članovima i obiteljima članova HUBOLa na premiju osiguranja od nezgode
 • Zdravstveno osiguranje:
  5% popusta članovima i obiteljima članova HUBOLa na premiju individualnog dodatnog zdravstvenog osiguranja
 • Osiguranje doma:
  20% popusta članovima i obiteljima članova HUBOLa na premiju osiguranja kuće, stana i predmeta domaćinstva
 • Osiguranje od odgovornosti:
  5% popusta članovima i obiteljima članova HUBOLa na premiju osiguranja od privatne odgovornosti
 • Osiguranje plovila:
  5% popusta članovima i obiteljima članova HUBOLa na premiju kasko osiguranja plovila

Navedene pogodnosti, uz potvrdu o članstvu, moguće je ostvariti u bilo kojoj od 50-ak poslovnica Grawe osiguranja u Hrvatskoj, a za detaljne informacije, pojašnjenja i savjete o svakoj od
dogovorenih osiguravateljskih usluga dostavljamo sljedeći kontakt:
Antoni Širić, mag.oec., voditelj Odjela za zastupničku prodaju Grawe Hrvatska d.d.
Adresa: Ulica grada Vukovara 284 D, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 2399 916
Mob: +385 98 484 595
Fax: +385 1 2399 930
Mail: antoni.siric@grawe.hr

Grawe osiguranje: obavijest o pogodnostima za članove HUBOLa2018-01-24T23:15:49+00:00

U Hrvatskoj nedostaje 4.300 lijecnika

Prema izvješću Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization), Albanija je zemlja sa najnižom stopom liječnika u Europi, konkretno, njih 115 na 100 tisuća stanovnika. Sa stopom od 226 liječnika na 100 tisuća stanovnika, Hrvatska zauzima 4. najlošije mjesto u Europi. Osim Albanije, iza nas su još samo BiH i Crna Gora. Prema poznatom Atlas of Global Inequality (2011.) u izdanju Kalifornijskog sveučilišta,  ključni parametar globalnih nejednakosti je stanje državnog zdravstvenog sustava i zdravstvena potrošnja/izdvajanje po stanovniku. A kao pak glavni indikator tog stanja uzima se broj liječnika na 100.000 stanovnika. Hrvatski je zaostatak za Europom poražavajuć. Prema WHOu, da bismo dosegli prosjek Europske unije od 330 na 100.000, Hrvatskoj nedostaje 4.300 liječnika!

U Hrvatskoj nedostaje 4.300 lijecnika2017-02-28T19:35:19+00:00

PREDMET: Otvoreno pismo DORHu zbog nepoštivanja zakona u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske

Unatoč tome što niti jedan od javno dobro poznatih, a zakonski u najmanju ruku, problematičnih slučajeva o kojima smo učestalo progovarali do sada nije temeljito istražen, dužni smo javno istupiti štiteći interes kako naših članova bolničkih liječnika tako i onih zbog kojih postoji zdravstveni sustav, a to su naši pacijenti.

Poslovanje HZZOa bez pozitivnog mišljenja državne revizije, nabavka ECMO aparata, sumnjive nabave medicinske opreme, javna nabava, sanacija kojom su dugovi u zdravstvu multiplicirani samo su neki od primjera u kojima je represivni aparat najvjerojatnije nije stigao adekvatno reagirati. Osobna poznanstva i kontakti, lobiranja koja obezvrjeđuju demokratske procedure uz nepoštivanje važećih zakonskih i podzakonskih propisa razumljivim čine sve veću demografsku devastaciju Republike Hrvatske.

Najnoviji slučaj ignoriranja zakona Republike Hrvatske zbiva se u Općoj bolnici Varaždin u kojoj politika smjenjuje ravnateljicu koju je postavila, nakon što je dotična poštivala važeće podzakonske akte Republike Hrvatske. Ovaj slučaj ne bi posebno pobudio našu pozornost jer se politički kadrovira unazad 70ak godina, ali plijeni pozornost jer Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin donosi odluke izvan svojih zakonskih ovlasti. Naime i Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske koje je limitirano aktivno djelovati u slučaju nepoštivanja zakona kaže da su člankom 62. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisani uvjeti za razrješenje ravnatelja i prije isteka vremena na koje je imenovan, upravno vijeće ga može razriješiti i prije isteka mandata iz razloga propisanih stavkom 2. iz toga članka Zakona u roku od 30 dana od dana saznanja za neki od razloga za razrješenje. Ako Upravno vijeće ne razriješi ravnatelja u navedenom roku, tada rješenje o razrješenju donosi ministar zdravstva isključivo.

Od ranije su poznati stavovi HUBOLa kako bi svi članovi upravnog vijeća morali imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog, ekonomskog ili pravnog usmjerenja, te najmanje pet godina radnog iskustva u zdravstvenom sustavu ili s pravnim subjektima u direktno ili indirektno uključenih u zdravstveni sustav. Kandidati za člana upravnog vijeća moraju podnijeti dokaz o poznavanju Zakona o radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Ustavu Republike Hrvatske te potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 3 mjeseca. Isti uvjeti moraju vrijediti i za ravnatelje zdravstvenih ustanova.

Također su od ranije poznati naši stavovi o nultoj stopi tolerancije na korupciju i kršenju zakona u zdravstvu, stoga Vas pozivamo da istražite poslovanje i odluke koje je donijelo Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin.

S poštovanjem,
Ada Barić Grgurević,
predsjednica HUBOL-a, v.r.

U Zagrebu, 27. siječnja 2017. godine

PREDMET: Otvoreno pismo DORHu zbog nepoštivanja zakona u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske2017-01-27T23:15:11+00:00

Podrška KOHOMu u rješavanju problema specijalizanata obiteljske medicine

Potaknuti zadnjim medijskim nastupima, Hrvatska udruga bolničkih liječnika u potpunosti podržava Vaša traženja o izjednačavanju prava specijalizanata obiteljske medicine sa svim ostalim specijalizantima. Drago nam je što ste i Vi primijetili neobjavljivanje izvještaja o provedenoj javnoj raspravi, čime se stječe dojam kako su neformalni kontakti i osobna poznanstva kao i politički utjecaj važniji parametri od demokratske javne rasprave.

Poznati su naši stavovi kako prava specijalizanata obiteljske medicine i drugih specijalizanata trebaju biti definirana jedinstvenim pravilnikom, ili još bolje zakonom. Osim toga, u potpunosti želimo otkloniti tezu o ‘drugorazrednim doktorima’ jer su kolege iz primarne zdravstvene zaštite jamac održivosti javnog zdravstvenog sustava zbog čega u potpunosti podupiremo i Vaš zahtjev za administrativnim rasterećenjima. I dalje ćemo podupirati jedinstvene akcije koji će dovesti do izjednačavanja prava i obveza svih kolega na svim razinama zdravstvene zaštite.

S poštovanjem,

Ada Barić Grgurević,
predsjednica HUBOL-a, v.r.
Vlaška 9, Zagreb

U Zagrebu, 22. siječnja 2017. godine

Podrška KOHOMu u rješavanju problema specijalizanata obiteljske medicine2017-01-24T13:34:08+00:00

Očitovanje HUBOL-a na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (“NN” 6/17)

Hrvatska udruga bolničkih liječnika izražava zabrinutost zbog objave Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 6/17) bez prethodne objave izvještaja o provedenoj javnoj raspravi. Naime, ovakvim se načinom stječe dojam kako su neformalni kontakti i osobna poznanstva kao i politički utjecaj važniji parametri od demokratske javne rasprave.

Osim toga, deveta izmjena Pravilnika u 6 godina ne riješava niti jedan od gorućih problema specijalizanata, a za cilj isključivo ima definiranje penalizacijskih mjera kao pokušaj zadržavanja liječnika kod aktualnih poslodavca. Hrvatska udruga bolničkih liječnika zalaže se za održiv javni zdravstveni sustav i ostanak liječnika u Republici Hrvatskoj na način da se stvore zakonski okviri za stimulaciju liječnika na ostanak u Republici Hrvatskoj, što je ovim Pravilnikom propušteno učiniti, kao što se ni na koji način nije pristupilo poboljšanju kvalitete specijalističkog usavršavanja.

Kao i do sada, konstruktivnim prijedlozima stajat ćemo na raspolaganju zdravstvenoj administraciji i svim subjektima uključenim u navedenu problematiku, ukoliko su isti stava da je potrebno sačuvati javni zdravstveni sustav.

S poštovanjem,

Ada Barić Grgurević,
predsjednica HUBOL-a, v.r.
Vlaška 9, Zagreb

Očitovanje HUBOL-a na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (“NN” 6/17)2017-01-21T00:41:42+00:00