9. prosinca 2019. godine Vrhovni sud RH je donio i objavio pravno shvaćanje po kojem liječnici i drugi zdravstveni radnici imaju pravo na dodatke za odgovornost i uvjete rada i u prekovremenom radu. Za to pravo bili smo zakinuti punih 6 godina i zbog toga je podignuto preko 4000 tužbi, koje su se, u zadnjih par godina rješavale, u visokom postotku, u korist liječnika.

Od objave pravnog shvaćanja Vrhovnog suda prošlo je više od mjesec dana, a hrvatski liječnici su plaću za prosinac ponovo dobili po starom, sada jasno nezakonitom obračunu.

Zdravstvena administracija neusklađivanje obračuna plaća s pravnim shvaćanjem Vrhovnog suda pravda činjenicom da još odluku suda nisu dobili u pisanom obliku. Ministar zdravstva i Vlada RH ne odazivaju se na pozive sindikata i drugih liječničkih udruga na precizno formuliranje članka Kolektivnog ugovora kojim je uređen  obračun prekovremenih sati te  promjenu Centralnog obračuna plaća.

Rezultat toga je nastavak oštećenja liječnika u njihovim radnim i materijalnim pravima.

Pozitivne odluke sudova iz cijele države i dalje pristižu, liječnici dobivaju sudske procese no zdravstvena administracija umjesto  u pregovore i isplate duga liječnicima ide u drugostupanjske postupke, povećava dug koji ce biti u konačnici isplacen iz limita bolnica ili šuti te na taj način oštećuje liječnike i ignorira odluke sudova.

Sve zajedno dovodi do toga da će zdravstveni sustav veće troškove nego što je potrebno, a te troškove neće platiti  ravnatelji bolnica i Ministarstvo zdravstva već hrvatski građani koji plaćaju zdravstveno osiguranje i pune državni proračun kroz ostale poreze.

Može li čekanje objave odluke na stranicama Vrhovnog suda biti opravdanje za ignoriranje sudskih odluka, zakidanje liječnika za njihova zakonska prava i bespotrebno dodatno trošenje proračunskog novca naši će pacijenti i svi građani RH morati procijeniti sami.

Zdravstvena administracija i Vlada RH i dalje ignoriraju zahtjeve Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog sindikata da se rad liječnika, uključujući i prekovremeni rad, regulira Zakonom o radnom vremenu i plaćama  liječnika i tim nečinjenjem preuzimaju  odgovornost za daljnje funkcioniranje zdravstvenog sustava.