Admin

About Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Admin has created 38 blog entries.

Obavijest

Dragi članovi,

Javljamo kako se na HUBOLovom zidnom planeru za 2017. godinu potkrala tiskarska pogreška radi koje su datumi u mjesecu studenom pogrešni na način da dani u tjednu ne odgovaraju datumima u mjesecu.
U nadi da navedeno nije, i neće, prouzročiti neprilike u Vašem organiziranju i planiranju, upućujemo Vam iskrenu ispriku.

Srdačno!
Vaš HUBOL

Obavijest2017-10-06T10:39:43+01:00

Poziv na 1. hrvatski kongres medicinskog prava “Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti” koji će se održati u Osijeku se od 3. do 5. 11.2017. godine.

Skup predstavlja poseban, ali i danas sasvim prirodan spoj medicine i prava, povijesno dviju najstarijih znanstvenih disciplina koje zajednički brinu o najvećim dobrima čovjeka od posebnog značaja.
U programu kongresa odabrane su teme s kojima se medicina i pravo svakodnevno susreću, a koje otvaraju i niz kompleksnih i pravno-medicinskih pitanja o kojima se do sada u znanstveno-teorijskom i stručno praktičnom smislu malo ili gotovo nikako nije govorilo i raspravljalo.
Stoga, zadaća je stručnjaka nove znanstvene grane medicinskog prava višestruka – s jedne strane kontinuirano i beskompromisno otvarati sva pitanja i pružati relevantne odgovore na njih kao i izučavati i kreirati nove institute, vrijednosti i jasna pravna načela i određenja stručnog postupanja u obavljanju zdravstvene djelatnosti, a s druge strane dijeliti takvo stručno i znanstveno iskustvo ukazujući na dvojbe, nelogičnosti i nužna rješenja institucijama sustava, u cilju konačnog i jasnog definiranja odnosa između svih čimbenika sustava zdravstva.
Članovima HUBOL-a omogućen je popust na kotizaciju u iznosu od 50%, a više informacija možete pronaći na linku: https://contres.hr/category/medpravo2017/

Poziv na 1. hrvatski kongres medicinskog prava “Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti” koji će se održati u Osijeku se od 3. do 5. 11.2017. godine.2017-09-26T12:36:03+01:00

Upitnik – Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi i europski projekt SELFIE

Dobrovoljno ispunjavanje dolje navedenog Upitnika sa strane bolničkih liječnika koji pružaju zdravstvenu skrb bolesnicima s multimorbiditetom, pomoći će nastanku učinkovitog, objektivnog i transparentnog alata za dononošenje odluka temeljenih na dokazima, vezanih uz modele integrirane kronične skrbi bolesnika s multimorbiditetim: tzv. Višekriterijsku analizu za donošenje odluka (engl. Multi-criteria decision analysis – MCDA).

Unaprijed zahvaljujemo na ispunjavanju Upitnika!

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (http://aaz.hr/), putem Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, od 1. rujna 2015., aktivan je partner u četverogodišnjem europskom Horizon 2020 projektu: Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance, SELFIE, ID SEP-210142560  (2015-2019). Detaljni podatci o projektu nalaze se na web stranici http://www.selfie2020.eu/.

Višekriterijska analiza za donošenje odluka (engl. Multi-criteria decision analysis – MCDA uzima u obzir gledišta odnosno kriterije za odlučivanje različitih dionika (engl. Stakeholders).

Veliko nam je zadovoljstvo i čast pozvati Vas da sudjelujete u istraživanju određivanja važnosti (težine) kriterija (engl. Weight-Elicitation Study), elektronskim putem (ispunjavanjem on-line upitnika), kao predstavnika profesionalnih pružatelja skrbi (zdravstvenih i socijalnih djelatnika). Ukoliko smatrate da ne predstavljate navedenu skupinu dionika, molimo nemojte započeti ispunjavanje upitnika, hvala.

U on-line Upitniku postavljene su tri vrste pitanja. Svakoj vrsti pitanja prethode detaljne upute. Vaši odgovori bit će korišteni isključivo u svrhu istraživanja, bit će anonimni te se neće povezati s Vašom adresom e-pošte ili Vašim imenom.

Za ispunjavanje Upitnika potrebno je oko 20-30 minuta. Vaše sudjelovanje je potpuno dobrovoljno. Napominjemo da nije moguće zatvoriti preglednik i ponovo pokrenuti upitnik nakon nekog vremena i/ili privremeno sačuvati Vaše odgovore. Zato, ukoliko zatvorite Vaš preglednik morat ćete ponovo otvoriti poveznicu s upitnikom i započeti ispunjavanje upitnika ispočetka. Upitnik je moguće ispuniti samo na računalu ili tabletu, ne i putem mobitela. U slučaju da imate bilo kakvo pitanje tijekom ispunjavanja upitnika, možete nazvati na brojeve telefona: 01 646 3004 i 01 562 5621, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, kako biste dobili dodatne upute i pomoć za ispunjavanje upitnika.

Ukoliko ste voljni aktivno sudjelovati, najljepše Vas molimo započnite ispunjavanje Upitnika na navedenoj web adresi, hvala:

Professionals: https://SELFIEHRP3.sawtoothsoftware.com/login.html

Upitnik – Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi i europski projekt SELFIE2018-01-24T23:15:49+01:00

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Cijenjene kolegice i kolege, poštovani članovi HUBOL-a,

slijedom posljednih javnih akcija, predstavnici HUBOLa pozvani su na sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Molimo Vas da se sa svojim komentarima javite na naš e-mail hubol.info@hubol.hr kako bismo potrebe kolega mogli kanalizirati u izradi novog Zakona.

Vaš HUBOL – pouzdan zaštitnik liječnika i javnog zdravstvenog sustava.

miz

 

 

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti2017-08-23T15:49:14+01:00

Mišljenje pravne službe HUBOLa vezano uz preporuku o nepoštovanju okvirnih smjernica u sklopu projekta eNaručivanje – prioritetne liste

Smjernice nisu pravno obvezujuće, zbog čega nijedan liječnik u Republici Hrvatskoj nije dužan pridržavati se njihova sadržaja. Ovo je posebno bitno ukoliko se u obzir uzme činjenica da su one i medicinske neutemeljene u pogledu svoga sadržaja. Zbog navedenoga se njihovim pridržavanjem liječnici izlažu riziku odgovornosti za štetu ukoliko do nje dođe.

Bitno je u obzir uzeti u činjenicu da su liječnici (na svim razinama zdravstvene zaštite) u procesu donošenja odluka i izbora dijagnostike samostalni u postupanju, sukladno znanstvenim i stručnim metodama koje odgovaraju suvremenom standardu struke (navedeno jasno proizlazi iz odredbe u čl. 4. Zakona o liječništvu i odnosi se na način obavljanja liječničke djelatnosti).

Osim navedenoga, pacijenti imaju pravo na zdravstvenu uslugu standardizirane kvalitete i jednakog sadržaja (čl. 22. st. 1. t. 3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti).

Naposljetku, liječnike (na svim razinama zdravstvene zaštite) u Republici Hrvatskoj obvezuje Kodeks medicinske etike i deontologije koji u odredbi iz čl. 2. stav 1. jasno propisuje da je zdravlje i dobrobit pacijenta prva i osnovna briga liječnika.

Zaključno, iz odredbi dva zakona i liječničkog kodeksa jasno i nedvojbeno proizlaze kako bi poštivanje medicinski i stručno neutemeljenih smjernica izazvalo kršenje više različitih pravnih propisa različite pravne snage i time sasvim sigurno dovelo liječnike (posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) u rizik od pokretanja sudskih postupaka za naknadu štete zbog nestručnog liječenja.

Zbog svih navedenih razloga, a osobito činjenice da smjernice nemaju karakter pravno obvezujuće pravne norme nasuprot zakonskim odredbama koje imaju, liječnici na svim razinama zdravstvene zaštite, radi vlastite i dobrobiti pacijenata, ne trebaju primjenjivati smjernice.

Mišljenje pravne službe HUBOLa vezano uz preporuku o nepoštovanju okvirnih smjernica u sklopu projekta eNaručivanje – prioritetne liste2018-01-24T23:15:49+01:00

Pozivamo naše članove na nepoštivanje okvirnih smjernica u prioritetnim listama

Smjernice su upute liječnicima kako postupati pri provođenju medicinskih postupaka te predstavljaju pravila struke, u onoj mjeri u kojoj su one kao pravilo struke prihvaćene u zdravstvenim ustanovama. Prema Zakonu o obveznim odnosima (čl. 10, st.2) sudionici obveznih odnosa u ispunjavanju svojih obveza iz profesionalnih djelatnosti, kao što je i liječnička, dužni su postupati sukladno pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka). Premda smjernice nisu obvezujući pravni akt za sudove te nemaju snagu zakonske ili podzakonske norme, mogu biti temelj i metodologija za izradu nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke ukoliko vještak dokaže da nije bilo osnovanog razloga za odstupanje od smjernice. Sve navedeno upućuje na značaj i snagu smjernica za liječnike te ozbiljnost prilikom njihove izrade. Stoga je izrada smjernica za liječnike hvale vrijedan projekt, a HUBOL i KoHOM podržat će aktivnosti svih stručnih društava u izradi i primjeni smjernica za liječnike, ukoliko su one jasne, ciljane, medicinski utemeljene i detaljne te profesionalno i po pravilima struke definirane. (više…)

Pozivamo naše članove na nepoštivanje okvirnih smjernica u prioritetnim listama2018-01-24T23:15:49+01:00

New wage law draft provides high salary increases for employees in Romania’s public sector

Nakon što je prošle godine imala prosjek od 1 kardiologa na milijun stanovnika, Rumunjska je odlučila slijediti poljske, češke i slovačke primjere te je višestruko povećala osnovne plaće liječnika i učitelja.

Po novom zakonu plaća liječnika specijalista može iznositi i do 3700 eura, a u nju su uključeni i svi dodatci na paću (dodatak na staž i odgovornost).

Jedino Vlada RH odlazak liječnika i zakidanje građana za zajamčena prava iz zdravstvene zaštite smatra uštedom.

New wage law draft provides high salary increases for employees in Romania’s public sector2017-08-12T01:39:52+01:00

Reakcija HUBOL-a na hajku na liječnike

HUBOL najoštrije osuđuje iznošenje imena i prezimena liječnika u sredstvima javnog priopćavanja, u kontekstu optuženika za nedokazana prekršajna ili krivična djela, temeljem iskaza bilo kojeg pojedinca, a bez da je prethodno provedena istražna radnja kojom bi se utvrdile sve činjenice vezane uz sporne optužbe.

Presude bez sudskog procesa te optužbe bez istrage, postale su svakodnevnica naše prakse stvarajući senzacionalizam na temelju kojega se formira javni linč i ugrožava život medicinskih djelatnika, a bez ikakve kaznene odgovornosti. Također najoštrije osuđujemo i manjak inicijative pravne države da stane na kraj ovakvoj praksi! Za bilo kakvo potencijalno nasilje, isprovocirano senzacionalizmom u javnom prostoru, odgovornima ćemo smatrati, kako osobu koja je plasirala takvu vijest tako i pravne institucije koje su propustile djelovati u okvirima svojih mogućnosti, sa ciljem zaštite prava prozvanih i „javno obilježenih“ liječnika ili članova njihovih obitelji!

Žalosno je da, umjesto istine, cilj postaje senzacija bazirana na „tračerskim pričama“ i laičkim tvrdnjama koje zanemaruju stručne uzuse. Kao posljedica ovakvog postupanja,  liječnicima se u javnosti, s njihovim punim imenom i prezimenom, lijepi etiketa zločinaca i „ubojica“. Time gotovo da se poziva na agresivno djelovanje prema liječnicima, što se može poistovjetiti s najmračnijim diktatorskim režimima.

Reakcija HUBOL-a na hajku na liječnike2017-08-07T15:06:25+01:00

Dragi HUBOLovci, pozivamo Vas na:

Školu leadershipa i komunikacije u medicini, organiziraju Zagrebački institut za kulturu zdravlja, u suradnji s profesorom Salmanom Rawafom i uglednim profesorima iz London Imperial College-a, a predavači na ovoj školi bit će stručnjaci iz inozemstva i Hrvatske koji se bave ovim područjima.

Obradit će se sljedeće teme prema dnevnim modulima:

  1. Osnovna obilježja leadershipa i komunikacije u medicini (7.8.2017.)
  2. Zdravstvena zaštita hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (8.8.2017.)
  3. Čimbenici rizika za vodeće kronične nezarazne bolesti (9.8.2017.)
  4. Palijativna medicina (10.8.2017.)
  5. Medicina i umjetnost (11.8.2017.)

Obzirom na metode podučavanja, broj sudionika je ograničen, pa Vas molimo da nam se javite što prije ukoliko ste zainteresirani.

Mjesto i vrijeme održavanja Škole:

Inter Univerzitetski Centar (IUC),

Don F. Bulića 4, 20000 Dubrovnik

Od 7. do 11. kolovoza 2017.

 

Kotizacija za liječnike po modulu iznosi 600,00 kuna,

a cijele škole 2.500,00 kuna.

Vaš HUBOL

Dragi HUBOLovci, pozivamo Vas na:2017-07-23T20:58:28+01:00

OTVORENO PISMO MINISTRU PRAVOSUĐA

Poštovani gospodine ministre Šprlje,

iako smo Vam u nekoliko navrata pisali, nismo odustali i pod cijenu da nam ni ovaj put ne odgovorite. Sada smo potaknuti događajem u kojemu je alkoholizirani neimenovani muškarac osoblju objedinjenog hitnog bolničkog prijema u OB Zadar prijetio bombom, a nakon čega je, kako prenose mediji, protiv počinitelja podnijeta samo prekršajna prijava.

(više…)

OTVORENO PISMO MINISTRU PRAVOSUĐA2018-01-24T23:15:49+01:00